Sarnaselt tekstilisele infole, tuleks tõlkimisel lisada ka võõrkeelse infoga pildid. Nt kui soovite lisada sisu võõrkeelsele lehe variandile või tõlkida lehte.

  1. Sakkidega sisulehe näitel võõrkeelse infoga (alt tekst, pealkiri) pildi lisamine

  2. Sakkidega sisulehe päisele võõrkeelse infoga pildi lisamine. Näide Sisu->Failid kaudu pildi lisamisest ja tõlkimisest

  • No labels