Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Lisaks lehe struktuurile (pealkirjade kasutus ja sisu tekstide liigendus) mõjutab Märksõnade õige kasutus veebilehel otsingumootorites veebilehe leitavust.


Otsimootorites otsivad lõppkasutajad märksõnade järgi. Püütakse ära arvata, mis sõnad kasutajaid huvitavad (või tegelikult: mida otsimootor arvab, et kasutajad hindavad).

Mida konkreetsem fraas, seda parem. Üks sõna on liiga üldine, ei erista konkurentidest. Liiga pikka ja erilist fraasi tõenäoliselt keegi ei otsi.

Sobivate otsisõnade ja -fraaside leidmiseks on nt programmid:

Google Adsi märksõnade plaanija (https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/ )

Keyword Tool (https://keywordtool.io/

  • No labels