Kodeerisin objekti https://e-koolikott.ee/portfolio?id=18904&chapterName=1__1__Hulk__alamhulk__tuhihulk skeemi
https://developers.google.com/gmail/markup/reference/types/CreativeWork alusel:

Osad elemendid veel puudu - valdkond, teema, alamteema, sisu struktuur(?), seotud objektid, ...

Lisasin ka hinnangu jms osa, mis saaks olema veebis nähtavad.

"audienceType" tuleneb elemendist "Haridustase" ja "typicalAgeRange" elemendist "Vanus". Nii "Vanus" kui "Haridustase" väärtuste jaoks on vaja teha vastavused / valikuvariandid e-koolikoti jaoks.


<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org/",
 "@type": "CreativeWork",
 "author": {
  "@type": "Person",
  "name": "Oksana Labanova"
 },
 "publisher": {
  "@type": "Organization",
  "name": "e-koolikott.ee"
 },
 "audience": {
  "@type": "Audience",
  "audienceType": "Keskkooliõpilased"
 },

 "dateCreated": "2018-08-22",
 "datePublished": "2018-08-27",
 "thumbnailUrl": "https://e-koolikott.ee/thumbnails/hulgasumboolika.png",
 "license": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
 "typicalAgeRange": "15-18",
 "interactionCount": "878 UserPageVisits",
 "headline": "Hulgasümboolika",
 "keywords": "H5P, TLÜ, arvuhulk, digiõppevaramu, hulga element, hulkade ühend, hulkade ühisosa",
 "text": "Lai matemaatika 1. kursuse \"Avaldised ja arvuhulgad\" esimene osa. Õpitulemus: õpilane tunneb hulgasümboolikat.",
 "inLanguage": "et",

 "review": {
  "@type": "Review",
  "reviewRating": {
   "@type": "Rating",
   "ratingValue": "5",
   "bestRating": "5"
  },
  "author": {
   "@type": "Person",
   "name": "Hindaja 1"
  },
  "datePublished": "2018-08-27",
  "reviewBody": "Vastab Innove nõuetele",
  "publisher": {
   "@type": "Organization",
   "name": "HITSA"
  }
 }
}
</script>

4 Comments

 1. https://e-koolikott.ee/material?name=Matemaatika_tooraamat_1_klassi&id=19313 - näide, kus on kirjastaja teada (publisher?) - kumb peaks olema meil publisher tähenduseks - kirjastaja või metakirje publitseerija?

 2. Kui on vaja eristada metainfo publitseerijat, siis https://schema.org/sdPublisher on mõeldud selle jaoks, eriti juhul kui metainfo pole toodud objekti juures (nt samas dokumendis).

 3. "TypicalAgeRange" on koolikott.ee-s järgneva loogikaga:

  • Koolieelne õppeasutus: 0-7a
  • I kooliaste: 7-10a
  • II kooliaste: 10-13a
  • III koooliaste: 13-16a
  • 1.klass:7-8a
  • 2.klass:8-9a, ..., 9.klass:15-16a
  • gümnaasium:16-19a.

  "AudienceType" on koolikott.ee-s konkreetse õppevara taksonoomiast tulenev haridustase


  • alusharidus - "Lasteaialapsed"
  • põhiharidus - "Põhikooliõpilased"
  • keskharidus - "Keskkooliõpilased"
  • kutseharidus - "Kutsekooliõpilased"