Google analüütika jaoks raporteeritakse sündmuseid kasutades 4 parameetrit: kategooria (Event Category, a'la "Teaching Material"), tegevused (Event Action, a'la ""), märgendid (Event Label, a'la "") ja numbrilised väärtused (Event value, a'la "7"). Ülevaate nende mõistete kasutamise kohta saab siit: https://support.google.com/analytics/answer/1033068#Anatomy ning tehnilised detailid on siin: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/events#event_fields. Valdkonnaülese analüütika jaoks on soovituslik kasutada sündmuseid järgnevalt:

 • Kategooria (category) - objekti liik (a'la "Teaching Material")
 • Tegevus (action) - tegevuse liik lähtudes objekti elutsüklist / interaktsioonist (a'la "publish")
 • Märgend (label) - objekti pealkiri (a'la "Organismide koostis")
 • Väärtus (value) - numbriline väärtus, mis on seotud tegevusega ja mida saab Google Analyticsi kaudu mõõta (a'la "5")

Kasutuslood

 1. UC-ANALYTICS-2: Selleks, et saada aru kas loodud õppematerjal on kasulik, vaatab õpetaja kuidas tema loodud materjali on aja jooksul kasutatud (interaktsioonid materjaliga)
 2. UC-GA-1: Selleks, et leida katkised välislingid, laeb administraator alla välislinkide nimekirja, millele on klikitud ja analüüsib seal leiduvad URLe  
 3. UC-GA-2: Selleks, et saada aru, kas õppematerjali sisestamine on piisavalt lihtne, analüüsib tooteomanik aega, mis kulub uue õppematerjali sisestamise vormi täitmiseks.
 4. UC-GA-3: Selleks, et saada aru, kas kogumiku sisestamine on piisavalt lihtne, analüüsib tooteomanik aega, mis kulub uue kogumiku sisestamise vormi täitmiseks.
 5. UC-GA-4: Selleks, et saada aru kuidas chat'i paremaks teha, analüüsib tooteomanik mil määral seda funktsionaalsust kasutatakse ning milline osa kasutajatest edastab läbi selle oma küsimuse/tähelepaneku.
 6. UC-GA-5: Selleks, et saada aru HarID rakendamise potentsiaali vaatab tooteomanik palju hetkel kasutatakse HarID'it võrreldes teiste sisselogimise lahendustega.
 7. UC-GA-6: Selleks, et korraldada e-koolikott.ee-sse lisatud materjali kvaliteedikontrolli, jälgib sisu eest vastutaja palju on uut materjali lisatud.


E-koolikott

Kategooria (event category)Tegevus (event action)Märgend (event label)Väärtus (event value)Märkused
outboundclickurl

Vt EK-562 - Getting issue details... STATUS

teaching materialcreate
vormi täitmiseks kulunud aeg sekundites

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching materialshare

"Facebook", "Twitter", "E-mail"


Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching materialshow"QR code", "History"

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching materialfull-screen

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching materialrequest"Feedback from author"

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching materialmodify

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching materialdelete

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching materialcopy"link"

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching materialbookmark

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching materialreport"Improper content", "Broken link", "Low metadata quality"

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching portfoliocreate
vormi täitmiseks kulunud aeg sekundites

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching portfolioshare"Facebook", "Twitter", "E-mail"

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching portfoliorequest"Feedback from author"

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching portfolioshow"QR code", "History"

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching portfoliofull-screen

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching portfoliomodify

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching portfoliodelete

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching portfoliocopy"link"

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching portfoliobookmark

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

teaching portfolioreport"Improper content", "Broken link", "Low metadata quality"

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

chatopen

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

chatsubmit
vormi täitmiseks kulunud aeg sekundites

Vt EK-579 - Getting issue details... STATUS

userloginMethod ("HarID", "Mobile-ID", "ID-Card", "ekool.eu", "stuudium.com", "username")"true" - kui sisselogimine õnnestus / "false" - kui sisselogimine ebaõnnestusVt ka https://www.charlesfarina.com/login-and-signup-naming-conventions-for-google-analytics/1 Comment

 1. Üks rida tuleks uue koolikoti jaoks juurde lisada:

  Kategooria (event category)Tegevus (event action)Märgend (event label)Väärtus (event value)
  teaching materialxAPI verbi ing. k. nimetusxAPI statement JSONlehe laadimisest möödunud aeg sekundites

  Näite panin siia: https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=72157738#SEOuuelefrontendraamistikule-LisadaGoogleTagManagersündmused