Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppijate ja õpetajate digipädevuse nõukoja eesmärgiks on tagada erinevate huvigruppide esindatus ja koostöö õppijate ja õpetajate digipädevuse arendamise riiklike põhimõtete väljatöötamisel.

Nõukoja juht:

 • Kadi Kreis, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing

Nõukoja liikmed:

 • Airi Aavik, Eesti Haridustehnoloogide Liit
 • Astrid Sildnik, Eesti Õpetajate Liit
 • Emanuele Bardone, Tartu Ülikool
 • Hanna Toom, Eesti Informaatikaõpetajate Selts
 • Julie Laur, Eesti Lasteaednike Liit
 • Kaire Kollom, Tallinna Ülikool
 • Salome Virkus, Sihtasutus Kutsekoda
 • Tõnu Erin, Eesti Koolijuhtide Ühendus
 • Britt Järvet, Haridus- ja Teadusministeerium

Nõukoja liikmetel on järgmised ülesanded:

 • Osaleda nõukoja koosolekutel.
 • Esindada oma huvigruppi lähtuvalt selle eripärast ja vajadustest andes tagasisidet õppijate ja õpetajate digipädevusmudelite rakendamise ja arendamisega seotud tegevustele ja strateegilistele dokumentidele.
 • Levitada ja juurutada õppijate ja õpetajate digipädevusmudelit oma huvigrupi hulgas.
 • No labels