Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppijate ja õpetajate digigpädevuse arendutegevusi valmistavad ette ja viivad ellu järgmised rakkerühma liikmed:

  • Linda Helene Sillat, Tallinna Ülikool
  • Mart Laanpere, Tallinna Ülikool
  • Piret Lehiste, Järveküla Kool
  • Piret Luik, Tartu Ülikool

Arendustegevuste iseloomust lähtuvalt kaasatakse vajadusel lisaeksperte.

Rakkerühma tööd juhib ja koordineerib:

Kerli Požogina
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht
kerli.pozogina@hitsa.ee
Tel. 58194149
www.hitsa.ee 

  • No labels