Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tere tulemast!

Õpetajate, koolijuhtide, teiste koolitöötajate toetamiseks e-koduõppe korraldamisel on HITSA loonud uusi veebipõhiseid kursusi vastavalt vajadusele. Tahame aidata ka lapsevanemaid just seal, kus nad kõige enam abi vajavad.

HITSA veebilehel koondame jooksvalt nõuandeid õppe korraldamiseks ning infot sobilikest materjalidest:


Selle inforuumi lühiaadress:

https://projektid.hitsa.ee/display/KODUOPE

  • No labels