You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Paigaldamine

Learning Pixel teenuse paigaldamiseks lisatakse veebirakenduse <head> elemendi sisse järgnev koodilõik analoogselt Google Analytics jt teenustele.

<script>
!function(e,t,n,a,p,s,i,u,c){e[p]||((i=e[p]=function(){i.process?i.process.apply(i,arguments):i.queue.push(arguments)}).queue=[],i.t=1*new Date,(u=t.createElement(n)).async=1,u.src="https://pixel.harid.ee/v1/openpixel.js?t="+864e5*Math.ceil(new Date/864e5),(c=t.getElementsByTagName(n)[0]).parentNode.insertBefore(u,c))}(window,document,"script",0,"edux"),edux("init","ID-XXXXXXXX"),edux("event","pageload");
</script>

Eelnevas näites toodud koodi paigaldades tuleb ID-XXXXXXXX asendada teenusepakkuja poolt väljastatud koodiga. Koodid ID-00000001 - ID-00000999 on reserveeritud HITSA poolt hallatud rakendustele.

Google Tag Manager'i kasutajad saavad koodi lisada lisades uue tag'i mille liigiks on "Custom HTML" ja kopeerida koodilõigu sinna sisse.

NB. Single-page rakenduste puhul tuleb kasutaja õpiraja läbimise kohta kasutada sündmuseid. 

Sündmused

Paigaldatuna õppematerjalile toetab õpiraja korjamise teenus (Learning Pixel) automaatselt järgnevat kahte sündmust:

  • pageload sündmus saadetakse digitaalse õppematerjali veebilehe laadimisel,
  • pageclose sündmus saadetakse siis kui veebileht suletakse või sellelt navigeeritakse eemale.

Need sündmused teisendatakse xAPI lauseteks ja lisatakse õpikogemuse andmebaasi järgneva skeemi alusel. 

//TODO:lisa teisendamise pseudokood ja näited

Samas võimaldab Learning Pixel teenus õppematerjali kasutamise kohta edastada täiendavaid sündmuseid, mis samuti teisendatakse xAPI lauseteks.

edux('event', 'completed')

Lisaks saab sündmusele anda kaasa parameetri kas stringina või JSON'is.

edux('event', 'completed', {someData: 1, otherData: 'cool'})
edux('event', 'completed', {someData: 1, otherData: 'cool'})


TODO: EstCORE 2 raames on vaja täpsustada JSON skeem ja sündmuste nomenklatuur ja nende teisendused xAPI lauseteks. 

  • No labels