You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

EstCORE 2 on seotud järgmiste teenustega rakendamisel vajalikud teenused.

Õpiraja korjamise teenus

Õpiraja korjamise teenus korjab õppija ja õpetaja teekonda digikanalites ja teeb selle kättesaadavaks (õpi)analüütika jaoks. Vt 

Õppematerjali märgendamise teenus


Õppematerjali metainfo korjamise teenus


Personaalsete õpiradade koostamise teenus


Õpianalüütika teenus


  • No labels