Saamaks infot, millised on veebilehe tüüpkasutajate eesmärkidest lähtuvad kasutajateekonnad, viidi läbi jutuseina töötoad. Töötubadest võtsid osa üldhariduskoolide, kutse- ja rakenduskõrgkoolide ning huvikoolide esindajad.

Viidi läbi 4 töötuba järgmise jaotuse ja asukohaga:

  • 2 töötuba Tartus
  • 2 töötuba Tallinnas

Iga töötuba kestis 4 tundi ning selle käigus defineeriti koos töötoast osavõtjatega haridusasutuse veebilehe tüüpkasutaja esindaja ehk persoona. Seejärel tüüpkasutaja eesmärgid haridusasutuse veebis, mille saavutamise teekonda järgmisena kaardistati.

Töötubade tulemiks olid seinajoonistused kasutajateekondadest, mis hiljem digitaliseeriti ning mille analüüsist moodustati igale kooli grupile oluline navigatsiooniskeem. Lisaks pandi kokku tüüpkasutaja esindajate profiilid:


Ametkonna eesmärgid haridusasutuse veebilehel

  • Tahab näha, millal on veebilehe sisu viimati uuendatud
  • Tahab näha asutuse kontakte
  • Tahab näha kas vajalik (kohustuslik) dokumentatsioon on veebilehel üleval
  • Viib läbi teatud uuringut
  • No labels