Lahendusettepanekuna prototüübiti 7 arvutiekraanivaadet ning 3 mobiiliekraanivaadet. Prototüübitavates vaadetes lepiti tellijaga kokku enne prototüüpimise töö alustamist.

Arvutiekraanivaadetest prototüübiti järgmised:

 • Avaleht bänneriga
 • Avaleht kiirviidetega (erialad)
 • Koolitoidu sisuleht
 • Kalendri sisuleht
 • Üldkontaktid sisuleht
 • Töötajate kontaktid sisuleht
 • Intraneti avaleht

Arvutiekraanivaadetest prototüübiti järgmised vaated:

 • Avaleht kiirviidetega (erialad)
 • Kalender
 • Koolitoit

Protoüüp on kättesaadav järgmiselt lingilt: https://5u00ho.axshare.com/

Protüüpimisele järgnes prototüübi testimine lõppkasutajate peal.

 • No labels