You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

EstCORE 2 on seotud järgmiste teenustega rakendamisel vajalikud teenused.

Õpiraja korjamise teenus

Õpiraja korjamise teenus korjab õppija ja õpetaja teekonda digikanalites ja teeb selle kättesaadavaks (õpi)analüütika jaoks.

Teenuse kohta loe lähemalt: Õpiraja teenus.

Õppematerjali märgendamise teenus


Õppematerjali metainfo korjamise teenus


Personaalsete õpiradade koostamise teenus


Õpianalüütika teenus


  • No labels