Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HITSA Moodle keskkond asub aadressil https://moodle.hitsa.ee/
http://hitsa.ee/teenused/moodle

Teenus on tasuta Eesti üldhariduskoolidele ja e-ülikooli ning e-Kutsekooli konsortsiumite liikmeskoolidele. Teistele pakume teenust hinnakirja alusel.

Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":5475904}

 

  • No labels