Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tere tulemast Tahvli (Haridustasemete ülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2)) projekti lehele.                                             

Eesmärk

Projekti eesmärk on muuta kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides õppetöö administreerimine efektiivsemaks, suhtlemine poolte vahel digitaalsemaks ja operatiivsemaks, loomaks eeldused tulevikus ühtse õppeinfosüsteemi kasutusele võtmiseks üle haridustasemete.



Töökeskkond: https://tahvel.edu.ee/

Projekti testkeskkond: https://test.tahvel.eenet.ee

Projekti kood ja veahaldus: https://github.com/hariduspilv/oppeinfo/


Ajakava II etapp

Ajakava I etapp

  • Detailanalüüsi koostamine, töögrupi koosolekud september 2016 - detsember 2016.
  • Testimine jaanuar 2017 - detsember 2017. Esimene tarne on planeeritud 16.01.2017.
  • Peakasutajate koolitused 2018 jaanuari II nädal.
  • Pilootkasutajate andmete ülekandmine 25.01.2018 - 26.01.2018.
  • Pilootkasutajate vanad süsteemid suletakse 25.01.2018 hommikul.
  • Süsteemi funktsionaalsus on valmis pilootkasutuseks 29.01.2018.
  • Pilootkoolide andmete ülekandmine.
  • Piloteerimise tagasiside tähtaeg 30.04.2018.
  • Piloteerimisest tulnud tagaside põhjal süsteemi täiendamine 30.06.18.

 


  • No labels