Kuupäev: 

Osalejad: 

Eesmärgid

  • Tutvustada oppekava.edu.ee metamudelit ja senise riikliku õppekava ja õpiväljundite digiteerimise tulemusi.
  • Sõnastada standardi eesmärk ja täpsustada skoop selliselt, et standardiseeriks minimaalse osa millest oleks kasu.

  • Kasutajalugudest korjatud mõistete läbivaatamine ja standardiseerimise jaoks olulisemate väljatoomine - neist tekivad metamudelisse mõisted, seosed ja atribuudid.

Teemad

JrkTeemaKesMärkused
1

oppekava.edu.ee tutvustus

Peep Küngas
2Standardi eesmärgi sõnastamine ja skoobi täpsustamine

EstCORE 2 eesmärgiks on
<mis>
toetada digitaalsete (õppe)varade, nende kasutamise andmete (sh õpitulemuste), riikliku õppekava, koolide õppe- ja ainekavade, huviringide ainekavade ja täiendõppe kursuste ning kompetentsimudelite kirjelduste sidumist üheks tervikuks
<kuidas>
selliselt, et paraneks digivarade leitavus ja (taas)kasutamine, eri rakendustest pärit õppetööga seonduvate andmete kombineeritavus ja haridusvaldkonna rakenduste üldine koosvõime
<mille jaoks>
selleks, et võimaldada individuaalseid õpiradasid, õmblusteta haridust ja õppemeetodite uurimist õppetöö läbiviimisel (sh longituuduuringutes) ning konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid elukestva õppe kontekstis.

Kas seda on vaja täiendada?

3Kasutajalugudest korjatud mõistete läbivaatamine


Peebu ettekande ajal välja toodud märkamised

Kutsekoolid teevad ühe rohkem ise oma õppekavasid - riiklike ei ole. Kuidas võrrelda, et sõnastuses ABC õpiväljundid on samad, mis need, mis on sõnastatud järjekorras BCA. (Katriin)

Läbivad teemad - üldpädevused

Hindamisinstrumendid - hoiame lahus

hindamisinstrument asemel kasutada hindamise ja tagasisidestamise vahend tagasisidet saab ka õpilane lisaks õpetajatele.

<mille jaoks> meetodid - võimalus aru saada, milliseid meetodeid me kasutame ja ka tõhusus. 


Ülesanded:

  •