You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Harno koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liiduga on distantsõppe perioodil läbi viimas seminar-konsultatsioone, kus haridustehnoloogid vastavad distantsõppega seotud küsimustele. 

Küsimusi saab esitada siin

Vastatud küsimused

Distantsõppe korraldus

 • Kas ja kuidas peaks distantsõppes ümber tegema hindamise?
 • Nippe õpetaja töö hõlbustamiseks, aja kokkuhoidmiseks.

Videotund

 • Kuidas viia distantsõpet läbi kehalises kasvatuses, kui kool nõuab videotunde?
 • Kuidas kaasata osalejaid veebitunnis?
 • Kuidas võiks veebitund olla üles ehitatud? Struktureeritud.
 • Silmade ja ka üldine tervis arvutiga töötamisel.

Keskkonnad ja töövahendid

 • Kas oleks võimalik kokku koguda paremad õpianalüütikaga keskkonnad, mida õpetajad saaks kasutada?
 • Kas Google Forms on turvaline programm testide tegemiseks? Ette antud vastused on kodeeritud ja nähtaval leidlikumale õpilasele.
 • Mis keskkond on parim lahendus lapsevanemate üldkoosoleku korraldamiseks veebis, kus osalejate arv ei ole piiratud ja osaleda soovib ca 500 vanemat ja õpetajat?
 • Õpilaste kaasamine õpiobjektide loomisse. Millises keskkonnas saaksid nad ülesandeid ise koostada? Gümnaasiumiõpilased
 • Head ja kasutajasõbralikud tööriistad kirjalike tööde (nt essee tüüpi ülesanded) parandamiseks ja tagasisidestamiseks?

Õppematerjalid

 • Kas on keskkond, kust leida veebiloengud, mida õpilastele jagada? Paljud õpetajad ei tee veebitunde ja õpilased on hädas, tahan klassijuhatajana neid aidata.

Seadus

 • Mida teha, kui laps ei näita oma nägu? Kuidas saab kindel olla, et ta teeb tööd, mitte ei läinud uuesti magama. Kas võib nõuda, et kaamera sisse lülitatakse?
 • Milline on teadlikkus ning ennetustöö identiteedivarguse teemal?
 • Andmekaitse küsimused. Kas koolisündmuste kajastamisel pildina/videona piisab lapsevanema üldisest kirjalikust nõusolekust kui laps tuleb meie kooli?
 • No labels