Intervjuu läbiviimiseks

  • valige menüüreal „Tsentraalsed testid“  ja sealt „Intervjuu läbiviimine“. 

  • Avanenud vaates klõpsake testil, kus hakkate intervjuud läbi viima.

  • Avaneb intervjuule registreeritud õpilaste nimekiri. Nimekirja all nupuga „Heli salvestamise kontroll“ saate kontrollida heli salvestumist ja mikrofoni seadete sobivust.

  • Intervjuu läbiviimiseks märkige õpilased, keda hakkate intervjueerima, ning seejärel tekkinud nupul „Alusta“.

  • Kõigepealt tuleb paremal olevast rippmenüüst valida teema, seejärel tekib nupp „Alusta“. Intervjuu salvestamiseks vajutage seejärel nupul „Alustan salvestamist“.

Nuppude selgitused:

Paus  ─ paneb salvestise pausi peale, sama faili salvestamist saab pärast jätkata. 

Lõpetan ─  lõpetab salvestamise, kuvatakse salvestatud helifaili ikoon. Helifaili on võimalik kuulata.

Tagasi ─  avab sooritajate nimekirja.

Katkesta test ─ kustutab salvestise, soorituse juures on märge Katkestas

Lõpeta test – märgib soorituse tehtuks ja lõpetab õpilase intervjuu. Pärast testi lõpetamist ei ole võimalik nende õpilaste intervjueerimist uuesti avada ega nende vastuseid salvestada.


  • No labels