You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Harno koolituskeskusel on mitmeid digipädevusalaseid sisekoolitusi, kus osaleb ühe kooli meeskond, koolitus on distantsõppe vormis ning tasuta. Praegusel ajal eriti vajalikud, distantsõpet toetavad tellimuskoolitused:

“Õpikeskkond MS Teams”

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/2172 

Tellimiseks võtke ühendust: triin.kaasik@harno.ee 

„Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö. Google ühistöövahendid“ 

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/2166 

Tellimiseks võtke ühendust: triin.saar@harno.ee 

“Õpiraskustega õppija õppetegevuse toetamine IKT abil” 

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/1444 

Tellimiseks võtke ühendust: triin.saar@harno.ee 


Kalendrikoolitused:

Liigu ja õpi 18.03.2021-28.03.2021

https://koolitus.edu.ee/training/5450

Google Classroom nädalaga selgeks - 18.03.2021 - 25.03.2021

https://koolitus.edu.ee/training/5478

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: suhtlus ja koostöö ning sisuloome kunsti- ja tehnoloogiaainetes ning kehalises kasvatuses 22.03.2021-11.04.2021

Koolitus keskendub kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi. Fookuses on suhtlus ja koostöö digikeskkonnas ning digisisu loomine.

https://koolitus.edu.ee/training/5473  

H5P õigekeelsuskontrolli koostamine

24.03.2021

Loome keele õppimist toetavaid õppematerjale ja kasutame selleks sisutüüpe Advanced Fill the Blank, Dialog cards, Speak the Words, Audio Recorder, Mark the Words, Dictation.

https://koolitus.edu.ee/training/5384 

Lihtsad visualiseerimise vahendid õpetajale 29.03.2021 - 11.04.2021

https://koolitus.edu.ee/training/5449

eTwinningu veebikursus 04.04-02.05.2021

Veebikursusel tutvume veebipõhise rahvusvahelise koostöö ning projektõppe võimalustega Eesti koolide ja lasteaedades, kasutades selleks eTwinningu platvormi. Just praegusel distantsõppe perioodil on rahvusvaheline koostöö võimalik vaid veebis ning selleks pakub eTwinningu platvorm tasuta, mugavaid ja turvalisi töövahendeid. 

https://koolitus.edu.ee/training/5211 

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus 05.04.2021 - 06.06.2021

Koolitus keskendub loodusainete ja inimeseõpetuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.

https://koolitus.edu.ee/training/5469 

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus

05.04.2021 - 06.06.2021

Koolitus keskendub keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.

https://koolitus.edu.ee/training/5468 

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale

05.04.2021 - 06.06.2021

Koolitus keskendub lasteaia- ja klassiõpetajate digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.

https://koolitus.edu.ee/training/5472 

Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: info- ja andmekirjaoskus ning hindamine kunsti- ja tehnoloogiaainetes ning kehalises kasvatuses

12.04.2021-02.05.2021

Koolitus keskendub kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi. Fookuses on info- ja andmekirjaoskus ning hindamine.

https://koolitus.edu.ee/training/5474 

Multimeedia rakendamine õppetöös

12.04.2021-09.05.2021

Praktiline multimeediakoolitus õpetajatele lasteaiast kuni gümnaasiumini. Koolitusel õpib osaleja nutiseadmega pildistama ja fotosid töötlema, animatsiooni looma ja helindama, videot filmima ja töötlema.

https://koolitus.edu.ee/training/5488  

H5P matemaatika ja keemia

14.04.2021

Kasutame sisutüüpe Chart, Geogebra, Kekuke, Arithmetic QuiZ.

https://koolitus.edu.ee/training/5385 

Google Classroom edasijõudnutele

15.04.2021 - 24.04.2021

https://koolitus.edu.ee/training/5479

Interaktiivsete õppematerjalide loomine reaalainetes

17.04.2021 - 24.04.2021

Koolitusel tutvustatakse E-koolikoti sisuloome platvormi, selles olevaid reaalainete õppematerjale ning jagatakse kogemusi ja nõuandeid, kuidas H5P mallide abil luua interaktiivseid õppematerjale. 

https://koolitus.edu.ee/training/5446  

H5P koostame stsenaariumit

28.04.2021

Kasutame sisutüüpi Branching Scenario ja Course Presetation, image hotspots, interactive video.

https://koolitus.edu.ee/training/5388 

H5P loome interaktiivse esitluse

12.05.2021

Kasutame sisutüüpe Advanced Fill the Blank, Single Choice set, Multiple Choice, Drag text, Summary, Dialog cards.

https://koolitus.edu.ee/training/5386 

H5P loome interaktiivse raamatu

26.05.2021

Kasutame sisutüüpi Interactive Book ning selle sees Agmatto, Image hotspots, Find a hotspots, Image slider, true/false question, Timeline, Memory game.

https://koolitus.edu.ee/training/5387 


Õpisündmused viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel ning on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta. 

  • No labels