You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »

Harno koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liiduga on distantsõppe perioodil läbi viimas seminar-konsultatsioone, kus haridustehnoloogid vastavad distantsõppega seotud küsimustele. 

Nipp(lightbulb)Kui soovid, et Distantsõppe teema jääks ühte sirvikuaknasse alles, ava link paremhiireklõpsiga ja vali "Ava link uuel vahelehel" (Open link in new tab)


(warning) Siit saad vajadusel kohe huvipakkuva teema juurde liikuda!

(question) Küsimusi saab esitada → SIIN

Toimunud distantsõppe konsultatsioonid: 

I konsultatsioon (04.03.2021) (I. Maadvere)

II konsultatsioon (01.03.2021) (A. Krull, D. Veskimägi, I. Maadvere, A. Jõesalu)

Vastatud küsimused

Aljärgnevalt on toodud küsimused ja vastused teemade kaupa. Sulgudes on haridustehnoloogi nimi, kes vastas küsimusele.

Distantsõppe korraldus

Kas ja kuidas peaks distantsõppes ümber tegema hindamise? (I. Maadvere)

Nippe õpetaja töö hõlbustamiseks, aja kokkuhoidmiseks (A. Krull, D. Veskimägi, I. Maadvere, A. Jõesalu)

Videotund

Kuidas viia distantsõpet läbi kehalises kasvatuses, kui kool nõuab videotunde? (I. Maadvere)

Kuidas kaasata osalejaid veebitunnis? (I. Maadvere)

Kuidas võiks veebitund olla üles ehitatud? Struktureeritud (I. Maadvere, A. Jõesalu)

Silmade ja ka üldine tervis arvutiga töötamisel (A. Krull)

Keskkonnad ja töövahendid

Kas oleks võimalik kokku koguda paremad õpianalüütikaga keskkonnad, mida õpetajad saaks kasutada? (I. Maadvere)

Spikerdamine. Kas Google Forms on turvaline programm testide tegemiseks? Ette antud vastused on kodeeritud ja nähtaval leidlikumale õpilasele. (I. Maadvere)

Mis keskkond on parim lahendus lapsevanemate üldkoosoleku korraldamiseks veebis, kus osalejate arv ei ole piiratud ja osaleda soovib ca 500 vanemat ja õpetajat? (I. Maadvere)

Õpilaste kaasamine õpiobjektide loomisse. Millises keskkonnas saaksid nad ülesandeid ise koostada? Gümnaasiumiõpilased (A. Krull)

Head ja kasutajasõbralikud tööriistad kirjalike tööde (nt essee tüüpi ülesanded) parandamiseks ja tagasisidestamiseks? (D. Veskimägi)

Õppematerjalid

Kas on keskkond, kust leida veebiloengud, mida õpilastele jagada? Paljud õpetajad ei tee veebitunde ja õpilased on hädas, tahan klassijuhatajana neid aidata. (I. Maadvere)

Seadus

Mida teha, kui laps ei näita oma nägu? Kuidas saab kindel olla, et ta teeb tööd, mitte ei läinud uuesti magama. Kas võib nõuda, et kaamera sisse lülitatakse? (I. Maadvere)

Milline on teadlikkus ning ennetustöö identiteedivarguse teemal? (I. Maadvere)

GDPR, andmekaitse küsimused. Kas koolisündmuste kajastamisel pildina/videona piisab lapsevanema üldisest kirjalikust nõusolekust kui laps tuleb meie kooli? (D. Veskimägi)


  • No labels