You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

Harno koolituskeskus pakub mitmeid koolitusi õpetajatele, haridustehnoloogidele ja koolijuhtidele distantsõppe toetamiseks.

Nipp(lightbulb)Kui soovid, et Distantsõppe teema jääks ühte sirvikuaknasse alles, ava link paremhiireklõpsuga ja vali "Ava link uuel vahelehel" (Open link in new tab)


(warning) Siit saad vajadusel kohe huvipakkuva teema juurde liikuda!


Tellimuskoolitused

Harno koolituskeskusel on mitmeid digipädevusalaseid sisekoolitusi, kus osaleb ühe kooli meeskond. Koolitus on distantsõppe vormis, seda viib läbi praktikust koolitaja ning on tasuta. Praegusel ajal eriti vajalikud, distantsõpet toetavad tellimuskoolitused:

Õpikeskkond MS Teams

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/2172 

Tellimiseks võta ühendust: triin.kaasik@harno.ee 

Digialgus

Infotehnoloogia ja koostöö. Google ühistöövahendid

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/2166 

Tellimiseks võta ühendust: triin.saar@harno.ee 

Õpiraskustega õppija õppetegevuse toetamine IKT abil

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/course/1444 

Tellimiseks võta ühendust: triin.saar@harno.ee 


Kalendrikoolitused

Avatud kalendrikoolitustele on oodatud kõik haridustöötajad osalema individuaalselt või kolleegidega, õpe toimub 2021 kevadel veebi teel. Koolitajad on igapäevaselt haridusmaastikul tegutsevad ning koolitused on kompaktsed ja lahendusi pakkuvad. 

Liigu ja õpi

18.03.2021-28.03.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5450

Google Classroom nädalaga selgeks

18.03.2021 - 25.03.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5478

Digivõti: kunsti- ja tehnoloogiaained ning kehaline kasvatus

22.03.2021 - 11.04.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5473

Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: suhtlus ja koostöö ning sisuloome kunsti- ja tehnoloogiaainetes ning kehalises kasvatuses

Koolitus keskendub kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi. Fookuses on suhtlus ja koostöö digikeskkonnas ning digisisu loomine.

H5P õigekeelsuskontrolli koostamine

24.03.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5384 

Loome keele õppimist toetavaid õppematerjale ja kasutame selleks sisutüüpe Advanced Fill the Blank, Dialog cards, Speak the Words, Audio Recorder, Mark the Words, Dictation.

Lihtsad visualiseerimise vahendid õpetajale

29.03.2021 - 11.04.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5449

eTwinningu veebikursus

04.04.2021 - 02.05.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5211 

Veebikursusel tutvume veebipõhise rahvusvahelise koostöö ning projektõppe võimalustega Eesti koolide ja lasteaedades, kasutades selleks eTwinningu platvormi. Just praegusel distantsõppe perioodil on rahvusvaheline koostöö võimalik vaid veebis ning selleks pakub eTwinningu platvorm tasuta, mugavaid ja turvalisi töövahendeid. 

Digivõti: loodusained ja inimeseõpetus

05.04.2021 - 06.06.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5469 

Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus

Koolitus keskendub loodusainete ja inimeseõpetuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.

Digivõti: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus

05.04.2021 - 06.06.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5468 

Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Koolitus keskendub keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.

Digivõti: lasteaia- ja klassiõpetajale

05.04.2021 - 06.06.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5472 

Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale

Koolitus keskendub lasteaia- ja klassiõpetajate digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi.

Digivõti: kunsti- ja tehnoloogiaained ning kehaline kasvatus

12.04.2021-02.05.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5474 

Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: info- ja andmekirjaoskus ning hindamine kunsti- ja tehnoloogiaainetes ning kehalises kasvatuses

Koolitus keskendub kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ainevaldkonnapõhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel toetada õppijate digipädevusi. Fookuses on info- ja andmekirjaoskus ning hindamine.

Multimeedia rakendamine õppetöös

12.04.2021-09.05.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5488 

Praktiline multimeediakoolitus õpetajatele lasteaiast kuni gümnaasiumini. Koolitusel õpib osaleja nutiseadmega pildistama ja fotosid töötlema, animatsiooni looma ja helindama, videot filmima ja töötlema.

H5P matemaatika ja keemia

14.04.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5385

Kasutame sisutüüpe Chart, Geogebra, Kekuke, Arithmetic QuiZ.

Google Classroom edasijõudnutele

15.04.2021 - 24.04.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5479

Interaktiivsete õppematerjalide loomine reaalainetes

17.04.2021 - 24.04.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5446  

Koolitusel tutvustatakse E-koolikoti sisuloome platvormi, selles olevaid reaalainete õppematerjale ning jagatakse kogemusi ja nõuandeid, kuidas H5P mallide abil luua interaktiivseid õppematerjale. 

H5P koostame stsenaariumit

28.04.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5388 

Kasutame sisutüüpi Branching Scenario ja Course Presetation, image hotspots, interactive video.

H5P loome interaktiivse esitluse

12.05.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5386 

Kasutame sisutüüpe Advanced Fill the Blank, Single Choice set, Multiple Choice, Drag text, Summary, Dialog cards.

H5P loome interaktiivse raamatu

26.05.2021
https://koolitus.edu.ee/training/5387 

Kasutame sisutüüpi Interactive Book ning selle sees Agmatto, Image hotspots, Find a hotspots, Image slider, true/false question, Timeline, Memory game.


(warning)Õpisündmused viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel ning on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta

  • No labels