Õppevara moderaatorite võrgustiku tööd koordineerib Sihtasutus Innove, koordinaatoriks on Kristi Semidor (kristi.semidor@innove.ee). Eksperdid vaatavad jooksvalt üle e-Koolikotti lisatud õppematerjale, neil on õigus materjale sisu korrektsuse huvides ka parandada ning otsustada selle üle, kas ebasobivaks märgitud õppevara muudetakse või kustutatakse.

e-Koolikoti õppevara vaatavad üle aineühenduste nimetatud eksperdid: