Märts 2017

ID 4428 test keskkonnas

Tekstiosa valiku ülesandeid on võimalik mitmel erineval viisil koostada, mille peamised variandid on siin järgnevalt ära toodud.

Sisukord: