Ülesande sisu koosneb sisuplokkidest. Iga sisuplokk on seotud ühe kindla ülesandetüübiga. EISis kasutada olevad ülesandetüübid on algselt valitud nii, et QTI spetsifikatsiooni ver 2.1 (IMS Question & Test Interoperability, vt http://www.imsglobal.org/question/) abil kirjeldatavad ülesanded oleksid kaetud. Hiljem on lisatud vastavalt vajadusele juurde täiendavaid ülesandetüüpe ja olemasolevate ülesandetüüpide üksikasju, mis QTI-le ei vasta
Ülesande sisuplokid jagunevad sisendi sisuplokkideks, interaktsiooni sisuplokkideks ja väljundiks.
Sisendi sisuplokid võimaldavad anda ülesande lahendajale mingit infot ilma vastuse sisestamise võimaluseta. Vastuse sisestamise võimaluse saab luua mõne teise sisuplokiga (interaktsiooni sisuplokiga).
Interaktsiooni sisuplokke (ülesandetüüpe) on mitmesuguseid.

Ülesande väljundi grupis on arvutatud väärtuse sisuplokk, mis ei ole sisuliselt interaktsioon, kuid muus osas sarnaneb interaktsiooni küsimustele (sellel on vastus ja hindamismaatriks).

Sisukord: