Testi sooritajale eritingimuse taotlemise toimingut saab EIS-is teha kooli administraator. 

Kui õpilane sooritab mitut erinevat testi, tuleb erivajadus märkida kõigi testide juurde eraldi.

Taotletud ja süsteemi märgitud eritingimusi on võimalik vaadata mitmes kohas:

Videojuhis, kuidas kooli administraator saab taotleda testi sooritajale erivajadust.