I Sisuleht lihtne loomine ja määramine menüüsse

II Sisuleht lihtne tüübi muutus pildiga → pildita (tekst kuvatakse täislaiuses)

NB! Pildid loovad lõppkasutaja jaoks veebilehest parema visuaali kui täistekst.