Haridusasutuste veebilehtede teenuse analüüs

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetel on (06.2019 seisuga) Eestis kokku riigi-, kohaliku omavalitsuse (KOV-) või eraomandis olevat 860 huvikooli ning 1084 täienduskoolitusasutust (edaspidi üldistatult asutus). Asutuste veebilehtede kvaliteet on ebaühtlane ning veebid on olemuselt ja disainilt erinevad. Tehnilise platvormi hankimine, haldamine ja turvalisuse tagamine on asutustele ressursimahukas.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) pakub praegu veebimajutuse ja -platvormiteenust (edaspidi teenus) üldharidus-, kutse- ja rakenduskõrgkoolidele. Teenus on ehitatud Drupal veebiplatvormi versioonile 7, mis kaotab kehtivuse novembris 2021, seoses kolmandate osapoolte (Symphony 3 PHP, Twing, Guzzle) muudatustega. Teenuse töökindlus, s.h turvalisus, ei ole Drupal 7 versioonile jäädes tagatud.

Selleks, et teenust laiendada nii uutele sihtgruppidele (huvikoolid ja täienduskoolitusasutused) kui ka sisuliselt (intranet), on vajadus analüüsida nii olemasoleva teenuse kasutatavust kui ka kasutajate täiendavaid ootuseid ja vajadusi.

Eesmärk on haridusasutuste veebilehtede teenuse kvaliteedi tõstmiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks analüüsida nii teenuse kasutatavust, uute ja olemasolevate sihtgruppide ärivajadusi veebilehele ja intranetile, kui ka optimaalseima tehnilise lahenduse valikuvariante.

Tööde teostaja: Trindidad Wiseman OÜ


Projekti toetati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist