Põhikooli lõpueksami e-protokolli täidab kooli administraator, aineõpetaja või protokollisisestaja. Selleks tuleb: