EstCORE 2 rakendamiseks vajalikud teenused.

Õppematerjali märgendamise teenus


Õppematerjali metainfo korjamise teenus


Personaalsete õpiradade koostamise teenus


Õpikogemuse korjamise teenus


Õpianalüütika teenus