EstCORE 2 on seotud järgmiste teenustega rakendamisel vajalikud teenused.

Õpiraja korjamise teenus

Paigaldatuna õppematerjalile toetab õpiraja korjamise teenus (Learning Pixel) automaatselt järgnevat kahte sündmust:

Need sündmused teisendatakse xAPI lauseteks ja lisatakse õpikogemuse andmebaasi järgneva skeemi alusel. 

//lisa teisendamise pseudokood ja näited

Samas võimaldab Learning Pixel teenus õppematerjalist täiendavaid sündmuseid, mis samuti teisendatakse xAPI lauseteks.

edux('event', 'reservation_requested')

Lisaks saab sündmusele anda kaasa parameetri kas stringina või JSON'is.

edux('event', 'reservation_requested', {someData: 1, otherData: 'cool'})
edux('event', 'reservation_requested', {someData: 1, otherData: 'cool'})


EstCORE 2 raames on vaja täpsustada JSON skeem ja sündmuste nomenklatuur ja teisendused xAPI lauseteks. 

Õppematerjali märgendamise teenus


Õppematerjali metainfo korjamise teenus


Personaalsete õpiradade koostamise teenus


Õpianalüütika teenus