HITSA Moodle keskkond asub aadressil https://moodle.hitsa.ee/
http://hitsa.ee/teenused/moodle

Teenus on tasuta Eesti üldhariduskoolidele ja e-ülikooli ning e-Kutsekooli konsortsiumite liikmeskoolidele. Teistele pakume teenust hinnakirja alusel.

Recent space activity

Space contributors